Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

Zagrożenia biotyczne

Spośród czynników biotycznych na kondycję zdrowotną drzewostanów wplyw ma występowanie:
a) szkodliwych owadów
b) patogenicznych grzybów
c) zwierzyny łownej
d) gryzoni
e) niezgodności gatunkowej z siedliskiem
f) skład gatunkowy drzewostanu

Głównymi szkodnikami owadzimi na terenie LZD są kornik drukarz i drwalnik paskowany, a z grzybów opieńka i huba korzeni oraz zdecydowanie rzadziej rak jodły.

Czynniki te powodują miejscami znaczne wydzielanie się posuszu.

Gospodarczo znośne, choć wymagające stałego zabezpieczenia (rocznie ok. 770 ha) są szkody powodowane przez zwierzynę płową w uprawach podokapowych i podrostach. Cierpi głównie jodła (zgryzanie, spałowanie).

Szkody od gryzoni są znikome.

Na terenie LZD niezgodnych z siedliskiem drzewostanów jest ok. 21 %. Nie wynika to jednak ze źle prowadzonej wcześniej gospodarki leśnej, lecz jest następstwem wprowadzania na grunty porolne sosny i modrzewia jako gatunków przedplonowych (bez względu na istniejące tam warunki siedliskowe), których zadaniem jest (było) rozpoczęcie procesu lasotwórczego na tych gruntach. Drugą istotna przyczyną ww. niezgodności jest fakt, że na przełomie XIX i XX w gospodarce leśnej bardzo mocno popierano świerka tworząc duże monokultury.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45