Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

Zagrożenia antropogeniczne

Z czynników antropogenicznych występujących w LZD Krynica należy zwrócić uwagę na niewielkie, ale występujące zanieczyszczenia powietrza - tlenki siarki azotu oraz pył zawieszony. Okresowo wzmożona presja turystyki samochodowej może powodować wzrost koncentracji tych związków.

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie wód najlepsza sytuacja występuje w górnych biegach potoków, w strefach wolnych od zabudowań gospodarczych, gdzie zanieczyszczenia bytowe nie przenikają do wód powierzchniowych.

Do czynników stwarzających istotne zagrożenie dla gospodarki leśnej należy zaliczyć: dzikie wysypiska śmieci, nielegalne pozyskiwanie choinek i stroiszu, wydeptywanie i niszczenie roślinności i wierzchnich warstw gleby w trakcie zbioru płodów runa leśnego, czy budownictwo mieszkaniowe w bezpośrednim pobliżu występowania lasu.

Do tego dochodzi zaśmiecanie lasu przez turystów oraz przez osoby pracujące w lasach, a także coraz większa penetracja lasów i szybko rozwijające się formy turystyki – konna, rowerowa, motorowa, narciarska – przyczyniające się do niekontrolowanego powstawania sieci szlaków i ścieżek, powodując uszkodzenia upraw, młodników, czy przyczyniając się do erozji gleby.

Skutki wzmożonego ruchu samochodowego

Garaż w lesie

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45