Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

Szkodnictwo leśne

 

Wg „Instrukcji ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym” (zał. do Zarządzenia nr 2 DGLP z dnia 9 września 2004r.) SZKODNICTWO LEŚNE to szkodliwe, fizyczne i chemiczne oddziaływanie człowieka na las i inne przedmioty z nim związane.

Cechą charakterystyczną popełnianych czynów z zakresu szkodnictwa jest ich większa szkoda dla lasu niż uzyskana korzyść przez sprawcę. „Instrukcja” wymienia następujące grupy rodzajowe szkodnictwa:

a) Bezprawne korzystanie z lasu:

- Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi w miejscach niedozwolonych

-   Zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu

-   Naruszanie przepisów o ochronie ppoż.,

-   Biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi

-   Nielegalne pozyskiwanie gałęzi

-   Niszczenie runa leśnego

-   Puszczanie psów luzem

b) Kłusownictwo:

-   Polowanie bez uprawnień,

-   Polowanie w czasie ochronnym,

- Wejście w posiadanie zwierzyny inną bronią i amunicją niż myśliwska, albo przy pomocy różnego rodzaju niedozwolonych narzędzi: wnyki, żelaza,

c)  Kradzieże lub niszczenie: sadzonek drzew, siatki ogrodzeniowej, elementów zagospodarowania turystycznego i infrastruktury.

d)  Kradzieże drewna.

 

Spośród wymienionych wyżej sposobów szkodliwego bezpośredniego oddziaływania na lasy żaden nie ma większego znaczenia gospodarczego w lasach LZD Krynica. W przedmiotowych lasach dochodzi do zaśmniecania i zanieczyszczania (zwłaszcza na terenach intensywnie penetrowanych przez turystów), choć nie są to praktyki częste. Dużo rzadziej występują próby kradzieży drewna czy sadzonek oraz kłusownictwo.

 

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45