Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

RYS HISTORYCZNY

W latach 1945-1967 obecne grunty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (zarządzane  przez LZD) stanowiły jednostkę administracyjną Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie jako Nadleśnictwo Krynica. Utworzone po wojnie objęło swoim zarządem

 •   lasy państwowe z okresu międzywojennego (leśnictwa Kopciowa i Tylicz),
 •  część lasów byłego Nadleśnictwa Muszyna,
 •  tzw. „lasy zdrojowe” uzdrowiska Krynica,
 •  część lasów prywatnych właścicieli upaństwowionych po wojnie.

Na wniosek Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.07.1967r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 12.10.1967r. zleciło OZLP w Krakowie przekazanie Nadleśnictwa Krynica w zarząd i użytkowanie Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Protokolarne przekazanie nastąpiło w dniu 15.01.1968r. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Zarządzeniem nr 2/68 z dnia 01.02.1968r. utworzył Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy. W skład Zakładu wchodziło wówczas 9 leśnictw:

Lp.

Nazwa leśnictwa

Numery oddziałów

Powierzchnia [ha]

1.        

Kopciowa

1-21

645,26

2.        

Krynica Zdrój

22-43

610,03

3.        

Jaworzyna

44-66, 185-187

955,67

4.        

Krynica Wieś

67-91

871,40

5.        

Mochnaczka

92-108

641,19

6.        

Muszynka

125-132, 138-147

623,86

7.        

Tylicz

109-114, 119-124,

133-137, 148-152

814,44

8.        

Wojkowa

115-118, 153-165

639,20

9.        

Powroźnik

166-184

721,59

 oraz gospodarstwo łąkarskie, powstałe z połączenia lasów i gruntów nieleśnych Dyrekcji Rolniczych Zakładów Doświadczalnych WSR w Krakowie pod nazwą „Czarny Potok”. Łączna powierzchnia utworzonego LZD wynosiła wówczas 6522,64 ha.

Od 1987 r. obowiązuje (z trzyletnią przerwą w latach 1992-1994) następujący podział na leśnictwa w LZD Krynica:

Lp.

Nazwa leśnictwa

Numery oddziałów

Powierzchnia [ha]

1.

Kopciowa

1-21,92-108

1 291,96

2.

Krynica Zdrój

22-43

607,31

3.

Jaworzyna

44-66, 185-187

939,91

4.

Krynica Wieś

67-91

885,47

5.

Tylicz

109-114, 119-152

1437,34

6.

Powroźnik

115-118, 153-160,

162-184, 188

1392,03

 Razem

6 544,02

 

 • Mapa z podziałem LZD na leśnictwa - stan obecny
 •  

  Tak prezentują się najważniejsze wskaźniki charakteryzujące powierzchnie leśne i zasoby drzewne w LZD Krynica w kolejnych planach urządzenia lasu:

  Lp.

  Wskaźnik

  Jedn. miary

  LZD Krynica

  1966

  1987

  1998

  2008

  1.

  Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona

  ha

  6217

  6217

  6209

  6216

  2.

  Zasoby miąższości

  tyś. m3

  980

  1051

  1332

  1950

  3.

  Przeciętna zasobność na 1 ha w klasach i podklasach wieku:

   

  IIa

  m3

  61

  61

  72

  94

   

  IIb

   

  136

  135

  148

  233

   

  IIIa

   

  182

  196

  252

  303

   

  IIIb

   

  232

  239

  276

  311

   

  IVa

   

  286

  249

  327

  328

   

  IVb

   

  326

  249

  345

  365

   

  Va

   

  269

  266

  323

  408

   

  Vb

   

  354

  262

  344

  438

   

  VI

   

  318

  308

  320

  416

   

  VII i starsze

   

  341

  384

  356

  466

   

  Klasa Odnowienia

   

  -

  181

  231

  273

   

  Klasa do Odnowienia

   

  -

  203

  246

  397

  4.

  Przeciętna zasobność na 1 ha

   

  158

  169

  215

  314

  5.

  Przeciętny wiek

  lat

  47

  56

  60

  71

  6.

  Spodziewany bieżący roczny przyrost d-stanów na 1 ha - tablicowy

   

  -

  -

  9,25

  10,03

  7.

  Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha (za okres ubiegły)

   

  4,55

  2,21

  0,80

  1,28

  8.

  Przeciętna miąższość użytków przedrębnych na 1 ha (za okres ubiegły)

   

  0,98

  1,02

  1,32

  2,18

  9.

  Uzyskany w ub. okresie bieżący przyrost d-stanów na 1 ha

   

  -

  4,33

  6,82

  13,36

   

  2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45