Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

ODNOWIENIA I ZALESIENIA

Odnowienie lasu jest to wprowadzenie nowego pokolenia lasu sztucznie lub naturalnie na miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, powódź, wiatry.

Zalesienia

Zalesienie to objęcie uprawą leśną (posadzenie sadzonek drzew leśnych) gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo lub nieużytkowanych a przeznaczonych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gmin do zalesienia.

Odnowienia naturalne

Odnowienia naturalne to nowe pokolenia lasu powstałe w wyniku samosiewu.

Wprowadzanie II piętra

Wprowadzanie II piętra to wprowadzenie nowego pokolenia pod osłoną istniejącego drzewostanu. Zaleca się stosować w celu przebudowy drzewostanów jednogatunkowych, jednowiekowych bądź osłabionych, np. przez: emisje przemysłowe, gradacje szkodników owadzic i wiatry lub źle produkujące.

Poprawki, uzupełnienia i dolesienia

Poprawki, uzupełnienia i dolesienia są to prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej upraw, młodników i starszych drzewostanów, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia, przez posadzenie nowych sadzonek.

Wielkość odnowień i zalesień uzależniona jest ściśle od wielkości przebudowywanych drzewostanów oraz występujących niezależnie od człowieka szkód w drzewostanach (biotycznych lub abiotycznych).

Planowanie wielkości odnowień i zalesień jest oparte o wskazania gospodarcze i wykaz projektowanych zadań gospodarczych, znajdujących się w Planie Urządzenia Lasu dla LZD Krynica.

Odnowienie naturalne

Odnowienie sztuczne

2014-05-06

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45