Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

Użytkowanie uboczne

Uboczne użytkowanie lasu dzieli się na dwie sekcje:
1. Leśne użytki niedrzewne

2. Pozaprodukcyjne funkcje lasu:


a) Ekologiczne - stabilizacja obiegu wody w przyrodzie, kształtowanie
                        klimatu, stabilizacja składu atmosfery i jej oczyszczanie,
                        przeciwdziałanie powodziom, lawinom, ochrona gleb przed
                        erozją i stepowieniem, tworzenie warunków do zachowania
                        potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków,
                        zapewnienie lepszych warunków zdrowia i życia ludzi.
b) Społeczne -   kształtowanie warunków zdrowotnych i rekreacyjnych,
                        wzbogacanie rynku pracy, tworzenie różnorodnych form
                        użytkowania lasu przez społeczność lokalną,
                        zagospodarowanie terenów zdegradowanych, udostępnianie
                        lasu dla społeczeństwa w celach rekreacyjnych,
                        turystycznych i zdrowotnych. Ustawa o lasach z dnia 28
                        września 1991 roku mówi m.in. o tym jak człowiek powinien z
                        lasu korzystać, co jest zakazane, jak może go chronić i
                        cieszyć się jego dobrodziejstwem przez długi czas.

 

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45