Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

POMNIKI PRZYRODY

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie…”

Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy znajduje się jeden pomnik przyrody - powierzchniowy pomnik przyrody „Las pod Jaworzyną”. Ochronie tu podlega fragment naturalnego drzewostanu bukowo – jodłowego o charakterze pierwotnej puszczy karpackiej (oddz. 59 l). Jest to strefa osuwiska z kaskadowymi odsłonięciami form skalnych i nagromadzonym rumoszem, łanowo występującą miesięcznicą trwałą (Lunarna rediviva L.)oraz innymi ciekawymi roślinami runa leśnego: zanokcicą skalną (Asplenium trichomonas L.) oraz paprotnicą kruchą (Cystopteris fragilis L.).
Powierzchnia drzewostanu chronionego wynosi 1,92 ha.

Na granicy gruntów LZD tuż przy oddz. 64 znajduje się pomnik przyrody nieożywionej „Diabelski kamień”. Jest to ostaniec skalny pochodzenia osadowego w kształcie grzyba, obwodzie 3-8 m i wysokości ok. 6 m. Usytuowany jest przy szlaku czerwonym i zielonym w kierunku Jaworzyny Krynickiej.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45