Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

OBSZARY EUROPEJSKIEJ SIECI NATURA 2000 na terenie LZD Krynica


Polska, podpisując 16 kwietnia 2003 r. Traktat Ateński, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do UE, zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), czyni Naturę 2000 najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce.

 • Geneza i opis sieci Natura 2000 w Polsce 
 •  Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

  Historia wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków.

  Historia przekazywania i zatwierdzania listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

  Sieć obszarów Natura 2000 w Leśnym Zakładzie obejmuje:

  - SOO „Ostoja Popradzka” PLH 120019 - 57930,98 ha  - 11 % pow. to tereny LZD

  - Obszar Naturowy „Krynica” PLH 120039 160,80 ha (część SOO Ostoi Popradzkiej)  - 4,26 ha na terenie LZD

  - OSO „Beskid Niski” PLB 180002 - 151966,61 ha - 612,49 ha w granicach LZD

  Mapa sieci Natura 2000 w LZD

  Niemal całość terenu LZD Krynica zawiera się w zgłoszonym przez Rząd Polski do Komisji Europejskiej obszarze ochrony siedlisk o nazwie „Ostoja Popradzka” (kolor brzoskwiniowy na mapie).

  Obejmuje ona swym zasięgiem pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim a także Góry Czerchowskie wraz z terenami łąkowymi okolic Tylicza, Muszynki i Mochnaczki, stanowiąc ważne refugium karpackiej fauny leśnej z dużymi ssakami i drapieżnymi ptakami. Łącznie odnotowano tu 21 gatunków z załącznika II dyrektywy siedliskowej oraz 13 gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej.

  Dodatkowo teren, na którym znajduje się biurowiec LZD wchodzi w skład zgłoszonego Obszaru Naturowego „Krynica” (kolor ciemnoszary na mapie), który ma za zadanie chronić kolonie nietoperzy: nocka dużego i podkowca małego, zajmujących strych cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Krynicy wraz z ich miejscem żerowania.


  Na ok. 612,49 ha leży w granicach LZD OSO "Beskid Niski" (kolor jasnożółty na mapie). Ostoja obejmuje teren Beskidu Niskiego leżącego w części wschodniej Karpat Zachodnich. Jedna z większych górskich ostoi leśnych z dużym udziałem łąk. Dominujące siedliska stanowią buczyna karpacka i bory jodłowe wraz z rozległymi łąkami po byłych wioskach łemkowskich. Obszar ten zamieszkują liczne i o wyjątkowo wysokim zagęszczeniu w skali kraju populacje: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła białogrzbietego, a na terenach otwartych również pokląskwy i gąsiorka.

  W 1995roku w środkowej części Beskidu Niskiego utworzono Magurski Park Narodowy.

 • Strona Magurskiego Parku Narodowego 
 •  

  2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45