Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

HODOWLA LASU

Podstawową dziedziną gospodarczej działalności człowieka w lesie jest hodowla lasu. Należy do niej utrzymanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie lasu w charakterze bazy produkcyjnej licznych surowców pochodzenia leśnego, jak również zachowanie i wzmaganie jego roli ogólnogospodarczej, kulturalnej i ochronnej. Zadaniem jej jest również rozszerzanie tej bazy przez dokonanie zalesień na gruntach porolnych bądź nieużytkach, zakładanie plantacji drzew szczególnie tzw. gatunków szybko rosnących oraz wprowadzanie zadrzewień.

Zakres zainteresowania hodowli lasu jest bardzo rozległy. Obejmuje on zarówno poznawanie lasu w całej złożoności tworzących go elementów oraz wzajemnych między nimi związków i wpływów, jak i wskazywanie metod i sposobów regulowania tych współzależności w celu uzyskania maksymalnych efektów produkcyjnych.

Zadania operatowe z hodowli lasu w LZD Krynica na lata 2008-2017

Wskazania gospodarcze

Rozmiar (ha)

Odnowienia pod osłoną przy rębniach złożonych

465,30

Podsadzenia

123,60

Dolesienia luk i przerzedzeń

3,46

Poprawki i uzupełnienia

0,90

Pielęgnowanie gleby

642,87

Pielęgnowanie upraw (CW)

17,25

Pielęgnowanie młodników (CP) (CP-P)

727,49

w tym CP = 663,71

CP-P = 63,78

Zabiegi agrotechniczne

574,06

Zasoby drzewne LZD na przestrzeni lat

 

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45