Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej zarówno w LZD Krynica, jak i na terenie całego kraju regulują przepisy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Prawo łowieckie w Polsce)

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami
    zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy
    warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz
    właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy
    zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa,
    kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckie.

 

Gospodarka łowiecka jako integralna część łowiectwa stanowi działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.

Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego znajdują się trzy obwody łowieckie:
1. Obwód nr 240 będący Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny zarządzanym przez UR Kraków za pośrednictwem LZD Krynica
2. Obwód nr 239 dzierżawiony przez koło łowieckie „Leśnik” z Krynicy–Zdroju
3. Fragment obwodu nr 238 dzierżawionego przez koło łowieckie „Jeleń” w Krynicy – Zdroju.

Leśny Zakład Doświadczalny gospodarkę łowiecką prowadzi na obszarze 9385 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych wynosi 6218 ha (66,3 %).

Głównymi celami działania Ośrodka Hodowli Zwierzyny przyjęto prowadzenie wzorowego zagospodarowania łowiska, prawidłową gospodarkę populacjami zwierzyny, wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, prowadzenie badań naukowych i zajęć praktycznych studentów oraz pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a w szczególności dotyczących gospodarki populacją jelenia europejskiego (karpackiego).

Średnio rocznie wykłada się 10 ton karmy treściwej (kukurydza), 2 tony soli, 20 ton karmy soczystej (jabłka, buraki) oraz 15 ton karmy suchej (siano).

 

Sarna kozioł

Wystawa łowiecka

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45