Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Galeria

CzerwiecMajLuty
GrudzieńListopadKwiecieńMarzec
CzerwiecLuty
PaździernikCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
Sierpień
GrudzieńPaździernikLipiecMaj
Luty 2017
Rozmaitości starszego specjalisty Anny Sulicz »Akcja "Dokarmianie zwierzyny leśnej" 2017r. przy współudziale Gminnego Przedszkola nr 2 Mali Odkrywcy, autor: Tomasz Sojda »II otwarte zawody o Puchar Rektora UR 11.02.2017r. »
2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45