Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

CELE I DZIAŁANIA LZD

Zakres działalności LZD określony zarządzeniem Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 stycznia 2005 roku.

Do podstawowych zadań LZD należy:

  1. prowadzenie bazy do realizacji działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej Uczelni wraz z utrzymaniem trwałych powierzchni badawczych.
  2. wykonywanie zadań obciążających UR jako użytkownika wieczystego lasów Skarbu Państwa a wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.
  3. zapewnianie warunków lokalizacyjnych i bazowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Uczelni /ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie i inne/
  4. wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych
  5. wdrażanie nowoczesnych zasad zagospodarowania lasu w terenach górskich
  6. wykonywanie obowiązków wynikających z przynależności LZD do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" (prowadzenie działalności edukacyjnej społeczeństwa w zakresie przyrodniczo-leśnym)
  7. prowadzenie gospodarki leśnej
  8. prowadzenie działalności dla uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań określonych w punktach 1-7.
2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45